O nas

Instytut Gospodarki Narodowej (IGN) to Stowarzyszenie powołane w celu prowadzenia badań oraz kreowania nowoczesnych strategii w dziedzinie życia publicznego i gospodarczego. Ideą przyświecającą działalności IGN jest podniesienie świadomości patriotyzmu gospodarczego oraz form jego oddziaływania na krajową gospodarkę. W działalność Instytutu zaangażowani są liczni eksperci z wielu gałęzi oraz sektorów polskiej gospodarki oraz inicjatyw służących krzewieniu wspólnego dobra w sferze publicznej.

Stowarzyszenie podejmuje aktywne działania mające na celu rozwój i promocję osiągnięć polskiej nauki oraz edukacji ekonomicznej. W swoich przedsięwzięciach ukazuje mechanizm, w jaki ekonomia przenika inne gałęzie życia publicznego oraz jaki wywiera wpływ. IGN zajmuje się opracowywaniem i prezentowaniem oryginalnych idei, programów, analiz oraz raportów, mających na celu promocję polskich innowacji gospodarczych w kraju i za granicą, a także wspiera uwolnienie potencjału drzemiącego w polskich przedsiębiorstwach. Ważnym elementem działalności IGN jest propagowanie idei patriotyzmu gospodarczego, z uwzględnieniem znacznego dorobku polskiej myśli gospodarczej okresu międzywojennego oraz oryginalnych doktryn polskiej nauki.

Instytut prowadzi jednocześnie działania na rzecz szeroko pojętego dobra publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, oświaty i wychowania.
Dzięki szerokiemu spektrum aktywności IGN buduje płaszczyznę porozumienia między światem polityki, administracji, gospodarki oraz nauki i umożliwia konstruktywną dyskusję oraz wymianę informacji i idei.

Instytut zajmuje się również działalnością ekspercką, badawczą i szkoleniową, w ramach której - organizuje konferencje, przeprowadza programy badawcze i szkoleniowe, a także opracowuje analizy i raporty wspierające budowę przewagi strategicznej w dziedzinie życia publicznego i gospodarczego. Zajmujemy się także wymianą doświadczeń i współpracą z innymi organizacjami oraz realizacją wspólnych międzynarodowych programów badawczych.
Kilkudziesięcioosobowe grono ekspertów Instytutu oraz podmiotów współpracujących, tworzy bogaty klaster wiedzy i doświadczenia, wykorzystywany w doradztwie strategicznym dla instytucji państwowych, samorządowych oraz podmiotów gospodarczych.

Spotkaj się z nami

Kontakt

  • biuro@ign.waw.pl
  • Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 16.00